Государственное предприятие КЫРГЫЗКӨМҮР при Министерстве Энергетики

Самовалга  24 даана дөнгөлөк,  “Тонар” оор жүктөгү техникага 6 дөңгөлөк, ушуга эле кошумча запаска дисктер сатып алынды. Белгилей кетсек тендер аркылуу сатып алуу жүргүзүлүп, жалпысынан  594 000 сомго жакын акча сарпталды.

Поделиться: