Государственное предприятие КЫРГЫЗКӨМҮР при Министерстве Энергетики
Новости

Кыргызкөмүрдүн жардыруучу заттарды ташый турган техникасы пайда бол

     Эми Кара-Кече көмүр кенинде жардыруучу заттарды ташый турган “ЗИЛ” үлгүсүндөгү техникасы бар. Ал тендер аркылуу сатып алынган. Россиядан өндүрүштөн чыккан. Баасы 9 миң $

Новости

Кыргызкомур открыт к проверкам своего угля на качество

Недавно на просторах интернета появилась информация, что ГП «Кыргызкомур» и «Шарбон» в ТЭЦ поставляют некачественный уголь, связи с этим ГП «Кыргызкомур» официально заявляет, что готов